Formularz rejestracji do trzeciej edycji Mistrzostw w lutowaniu

odbywających się w dniach 18-19.04.2018

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracji przez administratora danych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.), którym jest RENEX Sp. z o.o. Sp.K., al. Kazimierza Wielkiego 6e, kod pocztowy 87-800 Włocławek, w celu prawidłowej rejestracji. Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, a także o dobrowolności podania przeze mnie danych osobowych. Potwierdzam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od RENEX Sp. z o.o. Sp.K za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
Akceptacja regulaminu - oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin

RENEX Sp. z o.o. Sp.K. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych. RENEX Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą we Włocławku (87-800) przy al. Kazimierza Wielkiego 6e, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez RENEX w celu podjęcia przez firmę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług RENEX Sp. z o.o. Sp.K. , a także produktów i usług podmiotów współpracujących z firmą. RENEX Sp. z o.o. Sp.K. informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.

Facebook